“Där var ett liv och ett kiv”. Med dessa ord avslutas första stycket i Strindbergs berömda roman Röda rummet. Frasen skulle dock lika gärna kunna sammanfatta det teambuilding-dygn som alla nya ettor på Bildningscentrum fick vara med om under sin första vecka på skolan. Syftet med denna teambuilding är, som namnet antyder, att svetsa samman de nya eleverna under lekfulla former samtidigt som en del friluftsmoment i kursen Idrott och hälsa 1 behandlas.

Eleverna blev vid ankomst till Vitvassa, den mytomspunna plats där allt begav sig, indelade i grupper om fyra till sju personer. I dessa grupper genomfördes sedan en femkamp med grenar av skiftande karaktär som satte såväl taktiskt kunnande och pricksäkerhet som fysisk styrka på prov. Efter avslutad femkamp och kvällsmat tillbringades kvällen (och i vissa fall hela natten) vid lägerelden innan det var dags att krypa till kojs i de egenhändigt byggda vindskydden. När några elever i EK 15 ombeds att sammafatta vistelsen i Vitvassa gör de det med följande ord:

– Det roligast var att ge sig ut och paddla på kvällen.

– Många roliga aktiviteter och det var bra att vi var indelade i mindre grupper så att vi kunde lära känna varandra.

– Lärarna lagade så god mat.

Undertecknade kan av detta dra slutsatsen att vistelsen fyllt sina syften. Efter tre dygn i fält med sammanlagt knappt 100 elever kan vi också konstatera att årets ettor förefaller vara av en osedvanligt sympatisk och valartad karaktär. Det kommer att bli ett bra läsår!

Idrottslärarna genom Johan Nicklasson

Bild