På bibblan kan man nu bidra med sin namnunderskrift i Amnestys kampanj #skrivförfrihet som SA-programmet deltar aktivt i. Så välkomna in och bidra med det ni kan göra för att värna de mänskliga rättigheterna!

skriv-for-frihet-i-bibblan

« Föregående sida