och efter två månader ser man också grönalger i några av rören.