Årskurs nio provar på att bygga ”husdjur”

12 december, 2016

Kreativiteten flödade när eleverna ur årskurs 9 på Alléskolan var på Bildningscentrums Teknikcollege på ”Prova-på”-aktivitet. Eleverna delades in i grupper med minste en elev från gymnasieskolans program som handledare och fick sedan i uppdrag att genomföra tema ”husdjur” med hjälp av material från Bygg-, El och Industriprogrammen. Materialet bestod av en plåt, träreglar/-lister samt sladd, brytare och lampa. Efter en” brainstorm” på en halvtimma var det full fart med skapandet!

Två timmar senare var det dags för juryn som bestod av lärare från ovannämda program att göra en bedömning av alla skapelser. Det blev ett svårt val, men till slut så enades jurygruppen om att utse ”sköldpaddan” till vinnare, som tilldelades ett pris av rektor Mikael Nord.

sköldpadda husdjur

vinnande bidrag: sköldpadda