MÖT MÄNNISKOR I ALLA ÅLDRAR I EN OMVÄXLANDE VARDAG

Är du intresserad av andra människor i alla åldrar? Vill du jobba inom skola, barnomsorg eller fritidshem eller kanske med människor med funktionshinder? Är du kreativ och tycker det är kul med skapande verksamhet?

På Barn- och fritidsprogrammet lär du dig hur människor fungerar enskilt och i grupp. Du lär dig bemöta, stödja och leda såväl barn som vuxna. För att klara detta får du under utbildningen utveckla din kreativitet och din förmåga att ta ansvar. Samarbete, hälsa, kommunikation och ledarskap är viktiga delar i utbildningen.

Arbetsformerna är mycket varierande och praktik varvas med teori. Många uppgifter är verklighetsbaserade och du genomför uppgifter och läser problem både på egen hand och tillsammans med andra.

Vi erbjuder inriktningen Pedagogiskt arbete. Minst 16 veckor APL, arbetsplatsförlagt lärande, ingår i programmet.

Vill du veta mer?

Elev: nathalie.dahlberg@edu.atvidaberg.se
Lärare: ann.nielsen@atvidaberg.se – Tel: 0120-833 33

Kursupplägg

Gymnasiegemensamma ämnen 600 p
Engelska 5 100 p
Historia 1a:1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Religion 1 50 p
Samhällskunskap 1a:1 50 p
Svenska 1 100 p
Naturkunskap 1a:1 50 p
Programgemensamma karaktärsämnen 700 p
Hälsopedagogik 100 p
Naturkunskap 1a:2 50 p
Kommunikation 100 p
Lärande och utveckling 100 p
Människors miljöer 100 p
Pedagogiskt ledarskap 100 p
Samhällskunskap 1a:2 50 p
Svenska 2 100 p
Inriktning Pedagogiskt arbete 300 p
Barns lärande och växande 100 p
Pedagogiskt arbete 200 p
Programfördjupning 600 p
Specialpedagogik 1 100 p
Aktivitetsledarskap 100 p
Skapande verksamhet 100 p
Pedagogiska teorier och praktiker 100 p
Kost och hälsa 100 p
Entreprenörskap 100 p
Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p