Bästa gymnasiearbete

11 juni, 2019

Nu är den fullspäckade studentveckan i full gång! Nu under tisdag förmiddag var det samling i Studion, där de förväntanstulla treorna fick ta del av all nödvändig inormation som rör sista veckan. På samlingen tillkännagavs också det prestigefulla priset ”Bästa gymnasiearbete 2019”.

Utmärkelsen delas ut varje år till författarna till det bästa gymnasiearbetet på varje program. Vinnarna av priset mottar ett dipliom och en symbolisk gåva (biobiljett). Detta år utsågs följande arbeten på de olika programmen:

Barn-och fritidsprogrammet – Felix Innocenti
MED MOTIVERINGEN:
För att han i sitt gymnasiearbete sammanfattat sin utbildning och visat att han har utvecklat sin pedagogiska förmåga och också visat att han har god hand med och god omsorg om barn. I sin APL har han visat mycket goda färdigheter inom yrket. Eleven har i sin teoridel belyst och sammanfattat  barnskötarens betydelse för barns utveckling och lärande inom barnomsorg och skola.

Bygg- och anläggningsprogrammet – Oliver Hedqvist
MED MOTIVERINGEN:
Genom ett gediget arbete, såväl praktiskt som väldokumenterat och med en muntlig framställan.

El- och energiprogrammet – Tobias Axelsson
MED MOTIVERINGEN:
Elinstallation i ett flertal bodar där det ställs krav på diverse problemlösningar som eleven löste på ett bra och säkert sätt.

Handels- och administrationsprogrammet – Dina Terzic
MED MOTIVERINGEN:
Arbetet beskriver hur de anställda påverkas av olika ledarstilar i ett företag och hur viktigt det är att trivas på sin arbetsplats. Vidare beskriver det hur ledarens egenskaper och förmågor spelar en stor roll för lönsamheten samt hur de anställda speglar sina chefer och förmedlar vidare detta till sina kunder. Detta är ett mycket utförligt och väl nyanserat gymnasiearbete som sticker ut och väcker stort intresse för hur en bra ledare ska vara. Den elev som har utfört detta arbete, utomordentligt och med bravur är Dina Terzic.

Industritekniska programmet – Jacob Jonsson
MED MOTIVERINGEN:
Eleven har konstruerat och tillverkat pallbockar för tävlingsbilar. Han har visat en stor proffsighet i sitt problemlösande, utförande och planering av detta arbete. Dessutom en fullt möjlig affärside när skolan nu tar slut.

Samhällsvetenskapsprogrammet – Felicia Friström
MED MOTIVERINGEN:
Eleven har valt ett aktuellt, viktigt och för samhällsprogrammet relevant undersökningsområde. Hon har visat på god förmåga att på ett självständigt sätt formulera frågeställningar och framförallt hitta relevanta källor av hög kvalité för sitt arbete. När andra kanske hade sagt att det inte fanns några källor grävde hon istället djupare. Bästa gymnasiearbete på Samhällsvetenskapsprogrammet …

Teknikprogrammet – Arvid Nahlbom & Valfrid Gustavsson Ljungdahl
MED MOTIVERINGEN:
Eleverna har på egen hand konstruerat och programmerat ett intressant kameraövervakningssystem med hjälp av en Raspberry Pi. Eleverna har förutom programmeringen ritat detaljer i CAD.

Ekonomiprogrammet – Tommy Devito-Hinkula
MED MOTIVERINGEN:
Arbetet belyser på ett förtjänstfullt sätt hur de faktorer som förklarar prisbildningsmekanismen på bostadsmarknaden fungerar och samverkar. Genom sin grundliga genomgång visar författaren hur rationella, irrationella och hybrid-rationella ställningstaganden definierar köparens betalningsvilja för en grundläggande nyttighet.

 

Tommy, Felix, Oliver, Tobias, Felicia, Jacob och Dina visar upp sina diplom för bäta gymnasiearbete på sina respektive program. Vinnare som inte var närvarande när bilden togs är Arvid och Valfrid som tillsammans skrivit det vinnande bidraget på Teknikprogrammet.

En kopia på samtliga vinnarnas gymnasiearbete (med diplom + motivering som försättsblad) sitter nu uppe på Kunskapens träd i ”Bryggan” på gymnasieskolan. Gå gärna dit och titta! Om inte annat så är det en god idé för alla blivande treor att kika på dessa alster i höst när er utmaning börjar!