Besök från Amnesty

13 september, 2016

Idag fick vi besök från Susanna Bergström från Amnesty med information om mänskliga rättigheter och hur man kan påverka som elev. För alla tvåor och treor väntar en resa till Stockholm och A-day den 19:e oktober. A-day är en temadag om mänskliga rättigheter.

amnestybesok

För er som har idéer och/eller vill ha hjälp att komma igång och engagera er är Susannas kontaktuppgifter:

Susanna Bergström
Tel: 08-7290268.
Mail: susanna.bergstrom@amnesty.se