Besök på Visualiseringscenter

25 september, 2015

Under handelsprogrammets tredje år läser eleverna en kurs i ”utställningsdesign”, där det handlar om att lära sig allt från färglära till fönsterexponering – allt för att utveckla förmågan att kommunicera med bild, text och form så att man når sin mottagare och kund. Förutom att titta på skyltfönster så analyserar vi även andra utställningsformer, såväl två- som tredimensionella. I slutet av september gjorde vi dock ett lite ovanligt besök för att fördjupa oss i hur man kan exponera budskap tredimensionellt, då vi åkte till Norrköping och Visualiseringscenter. Där lärde vi oss bland annat om olika tredimensionella utställningsmetoder för både barn och vuxna och fick se visualiseringar av allt från rymden till vår egen hjärnaktivitet. Väl tillbaka i skolbänken får eleverna sedan skapa egna tredimensionella utställningar, såväl digitalt som med hjälp av andra material och redskap.

VC1