Via skolan och skolbiblioteket kan du få tillgång till inlästa böcker, såväl läromedel (Inläsningstjänst) som skönlitteratur (Legimus). För att läsa mer om de två tjänsterna, läs nedan.

Här på skolan har vi tjänsten Inläsningstjänst för alla elever. Det betyder att ni kan få tillgång till alla era läromedel inlästa. För att läsa mer om denna tjänst, logga in på deras hemsida eller fråga på biblioteket.

Det finns också en inläsningstjänst som vänder sig till alla med någon typ av läsnedsättning (permanent eller tillfällig). Den heter Legimus. Vill ni veta mer, läs på Legimus hemsida, eller fråga på biblioteket.