Snart premiär för #deträckernu

19 maj, 2016

Under flera veckor har beteendevetarna i SA13 och SA14 arbetat med ett projekt vid namn #deträckernu. Projektet genomförs inom ramen för kursen Kommunikation och handlar om mobbning och konflikthantering.

Eleverna har delats in i grupper. Varje grupp har ombetts att skapa ett bidrag till antimobbnings- och konfliktkampanjen Det räcker nu! Grupperna har själva fått välja vilket fokusområde de skulle arbeta med samt den kommunikativa form de skulle använda.

Utöver detta ska samtliga grupper under vecka 20 redovisa sina bidrag inför en oberoende jury. Dess fyra medlemmar är rektor Mikael Nord, biblotekspedagog Karolina Hansson, skolkurator Carina Skytt Andersson samt skolsköterska Carina Ståhl.  Av sju bidrag ska juryn välja ut det bästa bidraget. Detta bedöms enligt följande kriterier:

  • Produktens estetiska nivå
  • Hur pass relevant produktens syfte är
  • Produktens möjligheter att positivt påverka andra människor
  • Hur väl gruppen presterar under den muntliga presentationen

Med start måndag vecka 21, fram till terminsslut, kommer samtliga bidrag att ställas ut på skolan. Huvudplatsen för detta är bryggan mellan A- och B-huset, men kampanjen kommer att synas även på andra platser i skolans lokaler.

Under dessa veckor kommer även andra elever, som inte läser Kommunikation, kunna delta i kampanjen. Mer information om detta kommer på kampanjens premiärdatum – måndagen den 23 maj, vecka 21.

#deträckernu

Det räcker nu