Diktskrivning och rosutdelning

15 februari, 2017

Under dagen gick elevkåren ut i klasserna och delade ut rosor, och klasserna skrev kärleksdikter. På TC utforskade man den aromatiska betydelsen av ordet ”kärlek” då eleverna skrev kärleksdikter parallellt med att Anders Wallgren höll föredrag om ”hur man fixar kaffe i en Don Pedro”.