Elevens val och prova-på

1 februari, 2018

Under v.45-v.5 har elever från Alléskolans år 9 fått komma till Bildningscentrum för att ta del av såväl ”Elevens val”-kurser som olika prova-på-aktiviteter med inriktning mot de olika program som gymnasieskolan erbjuder.

I följande bildspel presenterar lärare Lars Björk På NA-pgrogrammet kursen ”Människan i samhälle och miljö” och den aktivitet som pågått inom ramen för denna kurs. Det tvärvetenskapliga greppet banade väg för såväl (lokal-)historiska exempel och paralleller som samtida exkursioner i närmiljön.

http://vader.atvidaberg.se/pdf/elevensval2017-18.pdf