FN-dagen på Bildningscentrum

26 oktober, 2016

På Bildningscentrum Facetten uppmärksammas FN-dagen årligen i form av en temadag för alla elever i årskurs 2. Så även detta år. Eleverna fick därför delta i olika typer av rollspel, vilka framförallt tydliggjorde svårigheter för olika länder/kulturer att samverka då de har olika prioriteringar. Eleverna reflekterade även över de olika förutsättningar människor från olika delar av världen har. Som den Amnestyskola vi är hoppas vi naturligtvis att detta leder till ett ökat intresse att delta i kommande projekt kring de mänskliga rättigheterna.