Föreläsning om Hare Krishna

21 oktober, 2016

Torsdagen 20/10 fick de klasser som läser Religionskunskap 1 besök av Mukunda som representerar ISKCON/Hare Krishna.

Mukunda föreläste om sin tro och sitt levnadssätt. Han berättade bland annat om frälsningsvägen bhakti, som betyder kärlek där utövaren hängiven tjänar gud. Föreläsningen gav en autentisk inblick i hur livet, till vardag och fest, kan se ut för en religiös person.

image-3