Fotbollsgymnasiets bokcirkel i mål!

11 december, 2015

På självaste Nobeldagen avslutade fotbollsgymnasiet sitt bokcirkelprojekt med utgångspunkt i boken Gå på djupet av Marcus Priftis. Projektet, som har pågått under några veckors tid, har inneburit att samtliga elever på Fotbollsgymnasiet NIU-programmet (årskurs 2) har läst boken tillsammans med specialidrottsläraren Andreas, fotbollstränarna Pontus och Anders, samt bibliotekspedagogen Karolina.

Bokcirklarna tar avstamp i den subjektiva upplevelsen av läsningen, där alla inför varje sittning tagit med sig två frågor att diskutera som berört dem i läsningen. De frågor som har diskuterats har spänt hela vägen från den litterära skildringen av elitsatsningen och hur viktigt det är med balans i livet för att lyckas på planen, till vilka normer som genomsyrar det gängse mansidealet i allmänhet och fotbollskulturen i synnerhet.