Följande rutiner gäller vid frånvaro:

När en elev är sjuk eller av annan anledning frånvarande från skolan ringer vårdnadshavare till ett talsvar och meddelar detta, 0120-83397. Då registreras frånvaron samtidigt som du som vårdnadshavare får en bekräftelse via sms och/eller mail att detta är gjort.

Om en elev inte är sjukanmäld kommer vårdnadshavare att få ett sms/mail när dagens första frånvaro registreras för eleven. Ni får endast ett meddelande per dag. Vår målsättning är att registrera frånvaro så snart som möjligt efter lektion, men senast vid dagens slut.

Naturligtvis kan ni även höra av er till elevens mentor om ni vill förklara vad frånvaron gäller eller diskutera någonting annat som har med detta att göra.

I vårt administrativa system Dexter kan ni se all frånvaro och där kan ni också ändra era personuppgifter, samt välja om ni vill bli kontaktade via sms och/eller mail. KLICKA HÄR för att komma till Dexter.

Om ni behöver en ny inloggning till Dexter, kontakta vår expedition, 0120-83333.