Gymnasiearbete pågår…

10 januari, 2018

Nu är alla elever tillbaka i skolan och krävande studier och utmaningar väntar alla, inte minst eleverna i årskurs tre som ska genomföra sin sista termin innan studenten hägrar i vår.

Den största utmaningen för de allra flesta är förstås gymnasiearbetet. Detta arbete kan se väldigt olika ut för våra elever, och påverkas av såväl programtillhörighet som egna intresseområden. För vissa är arbetet mer praktiskt inriktat och för andra är den slutliga produkten en uppsats i rapportform. En elev som får med både den praktiska och den akademiska utmaningen i sitt gymnasiearbete, är John Andersson i NA15. Han undersöker insulinets uppbyggnad och betydelse för människokroppen och bygger, parallellt med studierna, en 3D-modell av en insulinmolekyl.

För mer information och bilder, se Lars Björks bildspel: