Här nedan finner du länkar som kan vara användbara när du söker information till ditt gymnasiearbete:

Statistik

SCB

Gapminder

Övriga källor

NE

UR

SOU (Statens offentliga utredningar)