Hopptimisten i biblioteket!

14 mars, 2018

Idag var Marie Hav Lundkvist på vårt nya, integrerade bibliotek och föreläste inför en stor publik. Det var en öppen föreläsning, dit även elever på gymnasieskolans barn- och fritidsprogram samt handelsprogram var inbjudna inom ramen för utbildningen.

Marie berättade med stor generositet om sina erfarenheter efter att livet tagit en drastisk ändring för henne 2010, då hon drabbades av en genetisk muskel- och nervsjukdom. Trots de stora utmaningar som hon stått inför, förmedlade Marie sina anekdoter och funderingar med en stor dos humor och med mycket livskraft och optimism.

Efter en tankeväckande föreläsning med fokus på ord som värdighet, integritet, bemötande och respekt, kunde den som önskade köpa hennes bok ”Med rullstol i grönsaksdisken – Hopptimisten rullar vidare”.