Anders Wallgren ”fixar kaffe” medan eleverna skriver kärleksdikter.