FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG PRODUKT

Tycker du att det är roligt med tekniska prylar? Har du lätt för att hitta praktiska och tekniska lösningar? Eller gillar du kanske att svetsa? Blir du stolt när du har byggt eller lagat något så det fungerar? Vill du ha ett jobb där du får skapa och tillverka tillsammans med likasinnade?

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram. Framtiden för dig som väljer industriteknik ser mycket ljus ut. Är du intresserad och villig att jobba hårt har du lätt att hitta ett jobb efter gymnasiet.

Vi jobbar mycket i projektform för att efterlikna verkligheten. Det du lär dig teoretiskt genomför du också praktiskt. Du kan fördjupa dig inom produkt- och maskinteknik eller svetsteknik.

Minst 16 veckor APL, arbetsplatsförlagt lärande, ingår i programmet.

Vill du veta mer?

Elev: jacob.jonsson@edu.atvidaberg.se
Lärare: viktor.nilsson@atvidaberg.se – Tel: 0120-833 82

Kursupplägg

Gymnasiegemensamma ämnen 600 p
Engelska 5 100 p
Svenska 1 100 p
Matematik 1a 100 p
Idrott & hälsa 1 100 p
Historia 1a:1 50 p
Religion 1 50 p
Samhällskunskap 1a:1 50 p
Naturkunskap 1a:1 50p
Programgemensamma karaktärsämnen 400 p
Industritekniska processer 1 100p
Människan i industrin 1 100 p
Produktionskunskap 1 100 p
Produktionsutrustning 1 100 p
Inriktning Produkt- och maskinteknik 300 p
Datorstyrd produktion 1 100p
Produktionsutrustning 2 100 p
Produktutveckling 1 100 p
Programfördjupning Produkt- och maskinteknik 600 p
Svets grund 100 p
Kälsvets 1 100 p
Tillverkningsunderlag 1 100 p
Datorstyrd produktion 2 100 p
Stumsvets 1 100 p
CAD/CAM 100 p
Inriktning Svetsteknik 400 p
Produktutveckling 1 100 p
Svets grund 100 p
Kälsvets 1 100 p
Tillverkningsunderlag 1 100 p
Programfördjupning Svetsteknik 500 p
Datorstyrd produktion 1 100 p
Produktionsutrustning 2 100 p
Kälsvets 2 100 p
Stumsvets 1 100 p
Stumsvets 2 100 p
Programfördjupning (oavsett inriktning) 300 p
Mekatronik 100 p
Avhjälpande underhåll 100 p
Cad 1 50 p
Cad 2 50 p
Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p