Jack Werner + action = MIK-dag

27 april, 2018

Under torsdagseftermiddagen var det full ”action” på gymnasieskolan i Åtvidaberg. Uppdelade i lag, tävlade elever i åk 2 och Imspråk 3 mot varandra under lekfulla former genom att besöka rum som satte deras kunskaper och förmågor på prov.

Det något okonventionella fenomenet var premiären på skolans nya satsning: ”MIK-dagen”. Syftet med dagen var att skapa en förståelse för begreppet MIK (Medie- och informationskunnighet) och dagen utgjorde ett startskott i den långsiktiga satsningen på MIK och digitalisering i skolan som regeringen gjort.

Vi på skolan ville introducera begreppet MIK genom att visa att det är något mer än bara klassisk källkritik. Vi ville samtidigt skapa utmaning, engagemang och elevaktivitet och valde därför att paketera vår uppstart i form av ett äventyr, där eleverna ska lösa MIK-relaterade uppdrag under tidspress. För att kunna bjuda på såväl bredd som djup i MIK-upplevelsen har hela lärarkåren samlats i ämnes- och programlag för att tillsammans renodla sina egna spetskompetenser på området och genom dessa skapa utmanande ingångar på området. Utöver lärarnas rum, har eleverna i kursen Historia 2a, tillsammans med sin lärare Annie Ringsgård, utformat två rum.

Det gemensamma arbetet resulterade i en stor bredd i de utmaningar som lagen mötte och MIK-kunnigheten sattes på hårda prov. I ett rum lät tekniklärarna eleverna desarmera en bomb med hjälp av binära koder, i ett annat rum  uppmanar samhällskunskapslärare eleverna att genrebestämma tidningstexter ur dagspress och i ett tredje ombeds lagen att identifiera de mänskliga rättigheterna. Vidare fick eleverna reda i juridiken på nätet, nagelfara statistiska data och tolkningar samt skilja myt från sanning.

Traditionella, analoga inslag mötte nya, digitala i en salig blandning, precis som i verkliga livet. I ”Biblioteksrummet” fick t.ex eleverna stångas med klassifikationssystemet för biblioteksböcker genom att hitta rätt hyllsignum på en bok, för att sedan presentera svaret digitalt, genom att  programmera en BlueBot att gå, stanna och pipa vid rätt svarsalternativ på golvet.

Eleverna fick också möta sina egna mänskliga tillkortakommanden genom att  praktiskt erfara visklekseffekten då ett rykte sprids, att utmana sin varseblivning i en variant på ”Kims lek”, samt att stå öga mot öga med sina fördomar i ”Fördomsrummet”.  Mellan rumsbesöken kunde eleverna också ta del av en tipspromenad på fjorton frågor som också de hade anknytning till MIK.

Hur kan man väcka MIK-hungern inför en sådan eftermiddagsbuffé? Uppdraget kräver sin man, och vi såg till att ha honom på plats; Jack Werner, en av grundarna till Viralgranskaren! På plats i Alléskolans matsal höll han en föreläsning för samtliga elever på gymnasieskolan om digitala vandringsmyter och vikten att vara såväl ”källkritisk som självkritisk”. Föreläsningen föll i god jord hos eleverna och några sökte spontant upp honom direkt efteråt med sin uppskattning.

Vi hoppas att denna första omgång av MIK-dagen uppfyllde syftet: Att lämna elever (och kanske även lärare och övrig personal) med en tillfällig utmattning och mättnad, men en långsiktig hunger på mer kunskap. Förhoppningsvis ingav dagen en känsla av att vi alla har mycket att lära, och att lärandet i utmaningar och samarbete kan bidra med nya upplevelser och dimensioner.

Ett fint pris kommer snart att delas ut till det vinnande laget med hälsning från vår hedersgäst för dagen: Jack Werner: