Journalistbesök

8 mars, 2018

Igår hade vi besök av Nils Olausson, som är onlinechef på Östgöta Media och ansvarig utgivare för Corren.se, NT.se, MVT.se samt VT.se. Han beskrev viktiga frågor i sitt journalistiska uppdrag samt vilka lagar vi har i Sverige som reglerar vad man får och inte får skriva om i tidningen. Han redogjorde också för de pressetiska riktlinjer som utgör utgångspunkt i det redaktionella arbetet. Vidare tog han upp autentiska fall, där gränserna för rätt och fel inte varit lätta att dra och inbjöd publiken att tycka till. Huvudtemat för föreläsningen var ”Kan man lita på en journalist”.

 

Frågorna som togs upp är relevanta och ständigt aktuella i vårt nya medielandskap. Besöket utgjorde en del av skolans strategiska MIK-arbete, där nyhetskunnighet och mediekunnighet är två viktiga delar i MIK-blomman.