HT 2017 (v.33-2)

 Vecka 

 Dag och tid

 Aktivitet

 Berörda elever

 Plats

 v.51  20 dec 15-15.30  SKOLAVSLUTNING  All personal, alla elever  Skolgården
 v.50 – 2  21 dec – 8 jan  JULLOV
 v.2  (2018)  9 jan  SKOLSTART
 10 jan 15-16.30  Omprovstillfälle  B 217, (B221)