HT 2017 (v.33-2)

 Vecka 

 Dag och tid

 Aktivitet

 Berörda elever

 Plats

v.49  5-7 dec  Fotbollstester inför intag ht18

 7 dec 9-11 & 11.45-13.45  NP matematik, 2c  TE 16
 7 dec 11.50-13.00
Nobelföreläsningar/-pris

 NA/TE-elever  Studion
 8 dec  9-11&11.45-13.45

 NP, Matematik 2c
 TE 16
v.50  11 dec 8.30-12
 Temadag SA
 SA-programmet  Studion
 13 dec
 Golftester inför intag ht18
 13 dec, em
 Draknästet
 Alla UF-elever  Konferensrummet
 15 dec
 Musikprofilens terminskonsert
  Mässen
 v.51  20 dec 15-15.30  SKOLAVSLUTNING  All personal, alla elever  Skolgården
 v.50 – 2  21 dec – 8 jan  JULLOV
 v.2  (2018)  9 jan  SKOLSTART
 10 jan 15-16.30  Omprovstillfälle  B 217, (B221)