HT 2017 (v.33-2)

 Vecka 

 Dag och tid

 Aktivitet

 Berörda elever

 Plats

 v.40 -43  APL åk 2  Åk2, yrkesförb.
 v.42  17 okt  Populärvetenskaplig dag LiU  NA17, TE16, NA/TE 15  LiU
 18 okt  Populärvetenskaplig dag LiU  EK15, EK16, SA 15  LiU
 18 okt 15-16.30  Omprovstillfälle  B 217, (B221)
 v.43  24 okt heldag  Studieresa till Stockholm  BF15  Stockholm
 24 okt 14-15.30  Elevens val inleds  Åk 9
 25 okt 9-11  Programpresentationer Åk 9  Åk2- och 3-elever presenterar sina program för åk9  Studion
 v.44  HÖSTLOV
 v.45-48  APL  Åk3, yrkesförb.
 v. 45  lör 11 nov 10-14  Gymnasiemässa  Konsert & Kongress, Linköping
 v.47  22 nov 16-19.30  Studieinformation  Vårdnadshavare/gode män till Åk1-  och 2-elever
 v.48  29 nov 15-16.30  Omprovstillfälle  B 217, (B221)
 v.49

 7 dec

9-11 & 11.45-13.45

 NP matematik, 2c  TE 16
 v.50  20 dec 15-15.30  SKOLAVSLUTNING  All personal, alla elever  Skolgården
 v.50 – 2  21 dec – 8 jan  JULLOV
 v.2  (2018)  9 jan  SKOLSTART
 10 jan 15-16.30  Omprovstillfälle  B 217, (B221)