HT 2019 (v.36-2)

OBS: Kalendariet uppdateras kontinuerligt, vilket betyder att nya punkter kan tillkomma och ändringar kan ske.
Senast uppdaterad: 2019-09-12 – 13.15

 Vecka 

 Dag

Tid 

Aktivitet

Vem berörs?

 Plats

v.38  mån 16 sept  12.00-15.00  Sparbanken informerar – se i schemat  Åk 1-2  Studion
 tis 17 sept –   tors 19 sept  Skolfotografering
 tors 19 sept  10.30-15.30  Sparbanken informerar – se i schemat  Åk 1-2  Studion
 v.39  tis 24 sept  8.30-9.30  Tre årskursvisa föreläsningar med   Andreas Jonsson  Åk3  Studion
 10-11  Åk2  Studion
 12-13  Åk1  Studion
 ons 25 sept PROGRAMDAG  Alla gymnasieelever
 v.40  tors 3 okt STUDIEDAG
 fre 4 okt STUDIEDAG
 v.40-43 APL  Yrkesprogram åk2
 v.40-48  tis 1 okt  14.00-15.30

 

Elevens val

 

 Åk9 på Alléskolan
 v.42  tors 17 okt  10.00-11.30  A-day  Alla eleveri  åk 1, studieförberedande åk 2, SA17 samt BF17
 v.43  tis 22 okt  08.30-16.00  Populärvetenskaplig dag på LiU  NA17, NA18, NA19, TE18, TE19  LiU
 ons 23 okt  08.30-13.00  Populärvetenskaplig dag på LiU  SA17 , SA18 , EK17  LiU
 v.44  HÖSTLOV

 Alla gymnasieelever

– VUX och SFI läser enl. schema

 v.45-48 APL Yrkesprogram åk3
 v.50  tis 10 dec  09.00-14.00  NP Ma2c  NA18, TE18
 ons 11 dec  11.50-14.00  UF -Draknästet  Alla UF-elever och -handledare  Studion,   B138, B145
 v.51  tors 19 dec  Avslutning  Alla gymnasieelever
 fre 20 dec  Sista dag för SFI/VUXföre  juluppehållet
 v. 52-v.1  JULLOV

2020

 v.2  tis 7 jan  STUDIEDAG
 ons 8 jan  Skolstart