HT 2018 (v.34-2)

OBS: Kalendariet uppdateras kontinuerligt.

 Vecka 

 Dag

Tid 

 Aktivitet

 Berörda elever

 Plats

 v.39  mån 24 sept

Tre årskursvisa föreläsningar med Andreas Jonsson

 Studion
 8.30-9.30  Åk 3
 10-11  Åk 2, Imspråk
 12-13  Åk 1, IM
 ons 26 sept  heldag  Programdag  Samtliga gymnasieelever
 tors 27 sept  13-16.30  UF-kickoff årets UF-elever Linköpings Konsert & Kongress
 v.40-43  APL  yrkesprogram, åk 2
 v.40  tis 2 okt 14.00-15.30  Elevens val för åk9 på Alléskolan inleds på Facetten (pågår sedan tisdagar t.o.m. v.48)
 tors 4 okt  STUDIEDAG
 fre 5 okt  STUDIEDAG
 v.41  ons 10 okt  15.00-16.30  Omprovstillfälle  B217
 tors 11 okt  10-12  A-day  Alla åk1-elever och EK/NA/SA17
 v.42
 v.43  tors 25 okt  heldag  Populärvetenskaplig dag  Alla NA/TE-elever  LiU
 v.44 HÖSTLOV

 samtliga gymnasieelever,

(SFI och övriga vux läser enligt schema)

 v.45-48  APL yrkesprogram åk3
 v. 45 15.00-16.30  Omprovstillfälle  B217
 v. 48  mån 26 nov  13.00-15.30

 Ungdomsmottagningen tillfälle 1:

”Vad händer i kropp och knopp när man dygnar?”

 Åk 1 Studion och B147
 ons 28 nov  13.00-15.30

 Ungdomsmottagningen tillfälle 2

”Vad händer i kropp och knopp när man dygnar?”

  Åk 2 Studion och B147
 v.49  mån 3 dec 14.30-16  Polis och kurator håller en information för alla åk1-elever  Åk 1  Studion
 v.50  ons 12 dec  8.30-12.30  Nationellt prov i Matematik 2c  NA17
 ons 12 dec  11.40-17.00  Draknästet  UF elever och handledare  Konferenrummet, A232,
 ons 12 dec 15.00-16.30  Omprovstillfälle  B217
 v. 51  ons 19 dec  15.00-15.30  Julavslutning  Samtliga gymnasieelever  Skolgården
 fre 21 dec  Sista dag för sfi/vux före juluppehållet
 v.51-1 JULLOV
 v.2 (2019)  tis 8 jan  SKOLSTART