VT 2018

 Vecka 

 Dag & tid

 Aktivitet

 Berörda elever

 Plats

  v.17  24 april  Sparbanken besöker alla åk2-elever  åk 2-elever  Studion enligt resp. schema
 24 april  NP i Engelska åk9, del B  gäller priv-elever / IM i engelska samt vissa på IMSpr
 25 april, 8.30-10  NP i Engelska 5, del C  åk 1  se schema
 25 april  15-16.30  Omprovstillfälle B217,   (B210)
   26 april 10-16  MIK-dag:    
  10.00-11.00  Föreläsning med Jack Werner  samtliga elever  Alléskolans matsal
  12.30 – 12.45  Tävlingsreglerna för ”Prison Island” presenteras   Åk 2 samt Imspr2  Studion
  12.30 –> Skolarbete utifrån behov på valfri plats, dvs alla ordinarie lektioner utgår.  Övriga elever  
  13.00-15.30

”Prison Island” genomförs.

Åk 2+ Imspr2 deltar.  Hela skolan, inkl. TC och biblioteket.
 26 april  NP i Engelska åk9, del C  gäller priv-elever / IM samt vissa på IMSpr
 27 april 8.30-10.20  NP i Engelska 6, del C  EK/SA/TE16 samt IVEN6  se schema
 v.18  30 april  Klämdag
 1 maj  1:e maj – LEDIGT
 2 maj 8.30-11  NP I Engelska 6, del B  EK/SA/TE16 och IVEN6  se schema
 4 maj 8.30-11  NP I Engelska 5, del B  åk 1  se schema
 v.19  8 maj 8.30-12.30  NP i Svenska 3  EK/NA/SA/TE15 samt IVSV3  se schema
 10 maj  Kr.Him. LEDIGT
11 maj  KLÄMDAG – LEDIGT
 v.20  15 maj 8.50-11 och 11.40-13.40  NP i Matematik 3b/c  EK(SA)15 och TE16  se schema
 16 maj 8.30-11 och 11.40-13.30  NP i Matematik 4  NA15nat/TE15   se schema
 17 maj 8.30-11 och 11.40-13.45  NP i Matematik 1a/b/c  åk1-elever  se schema
 18 maj 8.50-11 och 11.40-13.40  NP i Matematik 2b  gäller EK/SA16  se schema
 v.21  23 maj  STUDIEDAG
 25 maj, 2 timmar enl.  schema  Orientering  samtliga elever i åk2  se schema  för tid  och plats
v.22  28 maj 14.30-16  Föreläsning med Aron Andersson för alla elever  Sporthallen
 30 maj 8.30-12.30  Nationellt prov i Fysik 2  NA/TE15  B139
 30 maj 15-16.30  Omprovstillfälle  B217,   (B210)
 30 maj – 1 juni, , 2 timmar enl.  schema  Kajakpaddling  samtliga elever i åk2  se schema  för tid
 v.23  4 juni 13-14  Bästa gymnasiearbete aviseras   samtliga elever i åk3   Studion
 4 juni  Mösspåtagning  samtliga elever i åk3  Skolgården
 6 juni Sveriges nationaldag – LEDIGT
 7 juni heldag  Idrottsdag  Hela skolan
 v.24  15 juni 8.30-14  Studentavslutning