VT 2019

OBS: Kalendariet uppdateras kontinuerligt.

 Vecka

 Dag

Tid

Aktivitet

Berörda

Plats

 v.21  20 maj  9-11 &11.40-13.40  NP, Matematik 3b och c  EK16, NA17
 20 maj 9.30-15.30; se tider i schemat  Sparbanken informerar  År 2  Studion
 21 maj  9-11.30 &12.10-14.10  NP, Matematik 4  TE16
 22 maj  9-11.15 &12-14.10  NP, Matematik 1a, b och c  Samtliga elever, åk 1
 22 maj 15.00-16.30  Omprovstillfälle  B217
 23 maj  NP, Matematik 2b  EK/SA17
 v.22  29maj  STUDIEDAG
 30maj – 31 maj  LEDIGT – Kr. Himmelsfärd
 v.23  4 juni  heldag  FRILUFTSDAG  Samtliga elever gymnasiet
 5 juni 11.50-14.00  UF- Inspriationsföreläsningar  År 2  Studion
 15-16.30  Omprovstillfälle  B217
 Musikprofilens terminskonsert  Samtliga elever  Stora kyrkan
 6 juni  LEDIGT – nationaldagen
 7 juni  LEDIGT- klämdag
v.24  10 juni  heldag Studieresa till Väderstad och Vadstena Samtliga elever på Imspråk-programmet
 10 juni 11-12 Information inför studenten, bästa gymnasiearbete aviseras m.m.  År 3  Studion
 11 juni  Studentbrännboll  Edbergafältet
 12 juni  13-14.15  Reclaim the Sheet (studentlakanstävlingen)  Samtliga avgångsklasser  Studion
 12 juni  Paddling för elever i åk2  Eleverna är indelade i grupper som paddlar under 2h av dagen.
 13 juni  Paddling för elever i åk2 Eleverna är indelade i grupper som paddlar under 2h av dagen.
 14 juni  SKOLAVSLUTNING