VT 2019

OBS: Kalendariet uppdateras kontinuerligt.

 Vecka

 Dag

Tid

Aktivitet

Berörda

Plats

 v.23  4 juni  heldag  FRILUFTSDAG  Samtliga elever gymnasiet
 5 juni 11.50-14.00  UF- Inspriationsföreläsningar  År 2  Studion
 15-16.30  Omprovstillfälle  B217
14.30-15  Musikprofilens terminskonsert  Samtliga elever  Stora kyrkan
 6 juni  LEDIGT – nationaldagen
 7 juni  LEDIGT- klämdag
v.24  10 juni  heldag Studieresa till Väderstad och Vadstena Samtliga elever på Imspråk-programmet
 11 juni 10-11 (OBS: Ändrad tid) Information inför studenten, bästa gymnasiearbete aviseras m.m.  År 3  Studion
 11 juni  Studentbrännboll  Edbergafältet
 12 juni  13-14.15  Reclaim the Sheet (studentlakanstävlingen)  Samtliga avgångsklasser  Studion
 12 juni  Paddling för elever i åk2  Eleverna är indelade i grupper som paddlar under 2h av dagen.
 13 juni  Paddling för elever i åk2 Eleverna är indelade i grupper som paddlar under 2h av dagen.
 14 juni  SKOLAVSLUTNING