Musik- och dansprofilen uppträder för 9:orna på besök

4 december, 2015

Vad ska man välja?

Under fredagen besökte Alléskolans åk 9-elever Bildningscentrum för att få inspiration och kunskap inför det stundande gymnasievalet. Musik- och dansprofilen uppträdde och därefter fick niorna lyssna på Bildningscentrums elever som berättade hur de själva tänkte kring gymnasievalet när de gick i åk 9, hur de valde program och vad de nu tycker och tänker om sitt program- och skolval. Det var många intressanta och tänkvärda synpunkter som lyftes fram i presentationerna och förhoppningsvis har niorna fått lite mer att fundera över innan de slutgiltigt bestämmer sig i februari.

Ett stort tack till alla medverkande under dagen!