Efter en dryg månad börjar man se en rödaktig färg i några av rören…