Love is in the air…

Här på Bildningscentrum är det mer än bara bildigt talat, då vi redan i entrén möts av våra traditionsenliga trähjärtan med ordet ”kärlek” på olika språk. Kärleksveckan 2018 bjuder på något varje dag, inte minst tack vare elevkåren och deras engagemang! Skolans grupp för likabehandling har satt upp viktiga påminnelser om kärlek, omtanke och medmänsklighet, såväl […]

Elevens val och prova-på

Under v.45-v.5 har elever från Alléskolans år 9 fått komma till Bildningscentrum för att ta del av såväl ”Elevens val”-kurser som olika prova-på-aktiviteter med inriktning mot de olika program som gymnasieskolan erbjuder. I följande bildspel presenterar lärare Lars Björk På NA-pgrogrammet kursen ”Människan i samhälle och miljö” och den aktivitet som pågått inom ramen för […]

Invigning av det nya (integrerade) biblioteket

På tisdagen invigdes Kulturcentrum och Biblioteket i Åtvidaberg! Det nya biblioteket innebär också ett nytt gymnasiebibliotek, då det numer är integrerat med ortens folkbibliotek. Invigningsprogrammet som sträckte sig från kl.12 till kl 19, bjöd på stor kulturell variation. Det bjöds på författarbesök, tal av lokala politiker, pyssel, musik, dans, teater, sagostund och olika föreläsningar med […]

Gymnasiearbete pågår…

Nu är alla elever tillbaka i skolan och krävande studier och utmaningar väntar alla, inte minst eleverna i årskurs tre som ska genomföra sin sista termin innan studenten hägrar i vår. Den största utmaningen för de allra flesta är förstås gymnasiearbetet. Detta arbete kan se väldigt olika ut för våra elever, och påverkas av såväl […]

Sluta-röka-stöd i mobilen

Skolsyster Carina vill göra er uppmärksamma på ett sms-baserat sluta-röka-stöd som är del av ett pågående forskningsprojekt. Broschyren med mer information är infogad nedan, och sitter också uppe på skolans anslagstavlor.

God jul!

Efter kort tacktal från rektorer och elevkår, samt musik från musikprofilen, fick vi vårt traditionsenliga besök av vår lokala ”hustomte”! I likhet med tidigare år, gjorde han även detta år en spektakulär entré, även om den inte var fullt så dramatisk som förra årets väggäventyr. Detta år kom tomten i utryckningsfordon och gladde oss med […]

Nobelfirande på NA- TE-programmet

Även på Natur- och Teknikprogrammet uppmärksammade man Nobeldagen genom att lärarna, traditionen trogen, presenterade populärvetenskapliga föreläsningar om de olika upptäckterna som tilldelats 2017 års nobelpris i medicin/fysiologi, kemi samt fysik. ”Skolans Nobelpris i teknik” tilldelades detta år Hannes Allard i TE16. Under den festliga tillställningen bjöds på glögg och pepparkakor. För mer inf0rmation och bilder, kan […]

Mänskliga rättigheter och Nobelpris på samhällsprogrammet

Amnesty Skola

Vi på samhällsprogrammet har idag haft en temadag för att inleda årets Amnestykampanj Brave, en kampanj till stöd för människorättsaktivister runt om i världen. Dagen inleddes med att eleverna i år 2 och 3 presenterade de olika fallen och därefter delades eleverna in i fyra lag. Lagen fick i uppdrag att samla in så många […]

Ungdomars röst i BID 35

Förra veckan kunde vi läsa om handelsprogrammet i Corren! Eleverna på programmet har, under ledning av läraren Veronika, engagerat sig i projektet BID 35. Projektet syftar till att utveckla olika fokusområden på orten. Eleverna har tyckt till om bl.a. service, utbud, tillgänglighet och säkerhet. Ungdomarnas synpunkter och förslag uppskattades av projektledaren Susanne, som vill se […]

Hållbara lösningar!

På Teknikcollege tänker man hållbart! Just nu pågår ett spännande projekt med solceller, som monterats upp på taket. Det är eleverna i IN15 och EE15 som har upprättat denna solcellsanläggning, bestående av tre solpaneler som utvecklar ca 750W vardera. Den totala effekten uppnår alltså runt 2250 W, vilken är den effekt som man maximalt kan […]