Presentationsschema för Reclaim the Sheet 7 juni

27 maj, 2016

7 juni 

STUDION

12.30 UPPSAMLINGSTID/UPPSTART
12.40 EK13
12.50 SA13
13.00 NA13
13.10 BA13
13.20 UPPSAMLINGSTID/RAST/ÖVERLÄGGNING
13.30 HA13
13.40 TE13
13.50 BF13
14.00 IN13
14.10 EE13
14.20 UPPSAMLINGSTID/ÖVERLÄGGNING