Resultatet i skolvalet 2018

13 september, 2018

Förra veckan hade vi skolval på skolan och resultatet följer nedan.

I jämförelse med hela rikets resultat i Skolvalet 2018, kan man se en tydlig trend på Bildningscentrum vad gäller Moderaterna, vilka stack ut med en solklar majoritet bland partierna med dryga 36% av rösterna. Likaså gick Liberalerna starkare här med sina knappa 12%. Sverigedemokraterna var andra största parti här på skolan, men låg procentuellt under resultatet för hela riket. Överlag gick det följaktligen sämre för de rödgröna partierna här än totalt sett i riket, och särskilt tydligt var avvikelserna  för Miljöpartiet och Socialdemokraterna.