Sluta-röka-stöd i mobilen

10 januari, 2018

Skolsyster Carina vill göra er uppmärksamma på ett sms-baserat sluta-röka-stöd som är del av ett pågående forskningsprojekt.

Broschyren med mer information är infogad nedan, och sitter också uppe på skolans anslagstavlor.