Speed Innovation Event

18 september, 2017

Hej!

Den 14 sept var våra TC-elever, tillsammans med andra Teknikcollege-skolor i länet, på Berzeliusskolan i Linköping för att ta del av ett s.k. Speed Innovation Event. Uppdraget detta år löd:

Förlora förlusten och vinn negawatten! Bakgrund: På varje företag och arbetsplats, litet som stort och i varje hem i hela världen pågår det en aktivitet som stjäl energi, belastar miljön och som uppskattningsvis kostar företag och privatpersoner tiotals miljoner per år bara i Sverige. Multiplicera detta med en faktor 100 och så får vi ett globalt perspektiv på frågan. Linköpings Universitet (LiU) är universitetet som ”bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning”. Riktigt spetsiga är man t.ex. inom områdena energi- och miljöteknik. I samverkan med Energiriket och 400 Teknikcollege-elever från hela Östergötland vill LiU nu försöka att knäcka detta problem.

Deltagare från Teknikcollege i Åtvidaberg