VAR MED OCH UTVECKLA FRAMTIDENS DESIGN, TEKNIK OCH PRODUKTER

Vill du vara med och ta fram framtidens tekniska innovationer, programmera appar eller jobba med webbutveckling?

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger dig behörighet och goda möjligheter att studera vidare efter gymnasiet.

Hos oss kan du läsa inriktningen Informations- och medieteknik som ger dig en bra grund för att läsa vidare till exempelvis programmerare eller ingenjör. Vi jobbar med datorn som ett naturligt verktyg för att ta fram modeller med t ex 3D-skrivare och laserskärningsteknik. Du skaffar dig goda teoretiska grunder, men utvecklar även din förmåga att lösa problem i praktiken.

Kunskap i programmering har blivit en alltmer efterfrågad kompetens i takt med teknikutvecklingen i samhället. På vår inriktning inom Teknikprogrammet får du jobba kreativt med programmering och webbutvecklingsprojekt.

Vill du veta mer?

Elev: hannes.allard@edu.atvidaberg.se
Lärare: anders.wallgren@atvidaberg.se – 0120-833 82

Kursupplägg

Gymnasiegemensamma ämnen 1100 p
Engelska 5-6 200 p
Historia 1a:1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1c-3c 300 p
Religion 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska 1-3 300 p
Programgemensamma karaktärsämnen 400 p
Fysik 1a 150 p
Kemi 1 100 p
Teknik 1 150 p
Inriktning Informationsoch medieteknik 300 p
Datorteknik 1a 100 p
Webbutveckling 1 100 p
Programmering 1 100 p
Programfördjupning 400 p
Fysik 2 100 p
Matematik 4 100 p
Mekatronik 1 100 p
Kommunikationsnät 1 100 p
Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p