”Tyska spår” i Stockholm

28 november, 2018

Inom ramen för projektet ”DEUTSCH – DITT VAL” fick både grundskole- och gymnasieelever som läser tyska möjlighet att upptäcka ”Tyska spår” i Stockholm. Syftet var att synliggöra tyska språkets betydelse och däremed motivera elever att fortsätta sina studier i tyska.

Dagen i Stockholm blev riktigt lyckad! Vi var på två föreläsningar på tyska; en med fokus på kultur och en med fokus på företagande, dessutom har vi utfört korta uppdrag på stan.

Kultur
På Goethe Institut fick vi först en genomgång av bibliotekets arbete med tysk kultur, sedan fick vi pröva på digital språkträning på tyska. Seminariet avslutades med en värderingsövning där eleverna fick ta ställning till olika teman såsom datorspel, skolan, musik med mera.

Uppdrag på stan
Sedan var det dags för lunch. I samband med den fick eleverna i uppdrag att leta upp en plats på stan där de skulle ta reda på några fakta och sedan ta en bild för att sedan kunna redovisa vad de kommit fram till.

Företagande
Efter lunch var det dags att avsluta dagen på Tysk-Svenska Handelskammaren. Där vi fick vi en tänkvärd föreläsning som syftade till att visa oss vikten av att känna till språk och främmande kulturer för att kunna bygga och upprätthålla handelsförbindelser med Sveriges viktigaste handelspartner, Tyskland.

Tysk-Svenska Handelskammaren välkomnade skolorna med en skylt vid entrén.