Utbytesträff med dans i Studion

10 maj, 2017

Under tisdagen och torsdagen anordnades det två tillfällen i Studion för att träffa våra gäster från Kenya. Vid dessa tillfällen berättade våra elever från skolan om sin Kenyaresa i februari och de Kenyanska gästerna bjöd på bildspel, musik och dans, där alla som ville fick vara med och dansa. Det hela avslutades med öppna diskussioner programlagsvis mellan våra elever och de kenyanska gästerna, där det gavs möjlighet att diskutera likheter/skillnader mellan länderna, kulturella reflektioner samt former för framtida utbyte och samarbete. Lärarna gav dessutom information om hur man kan gå tillväga om man är intresserad av att själv delta i ett samarbete, söka stipendium m.m.