Vid brandlarm följs följande:

 1. Brandlarm ges.
 2. Kläder och andra tillhörigheter lämnas kvar.
 3. Lokalerna utrymmes genom närmaste utgång/nödutgång
  (se uppsatta utrymningstavlor). Om denna väg är oframkomlig använd fönster i klassrum där detta är möjligt.
 4. Läraren lämnar lokalen sist och skall dessförinnan ha kontrollerat att ingen elev finns kvar. Utse en elev som går I täten.
 5. Stäng fönster och dörrar!
 6. På samlingsplatsen kontrollräknas elever och klasser. Personal som inte kontrollräknar elever på samlingsplatsen bevakar ingångarna.
 7. Samlingsplats för:
  – Bildningscentrum facetten – Gamla torget
  – Facetten/EC – Stora parkeringen
  – Mässen – Gamla torget