You’d better watch out!…

19 december, 2016

…Santa Claus is coming…

Har skorstenen kanske blivit för trång, eller är den för dåligt sotad? Eller är det här rentav tomtens sätt att manifestera vår kommuns ledord ”mod och framåtanda”? I det senare fallet kan vi i åskådarhopen lättat konstatera att även ”helhetssynen” bejakades. Efter mycket möda och stort besvär kom tomten ned till marken – hel och oskadd .

Vi på Bildningscentrum Facetten önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År! Välkomna tillbaka tisdagen 10 januari för höstterminens sista vecka. Vårterminen börjar officiellt vecka 3.